Evropska komisija je objavila 28 poročil o državah, v katerih analizira ključne socialno-ekonomske izzive vsake države članice. V primerjavi s predhodnimi cikli evropskega semestra tokratno poročilo vsebuje tri novosti, med njimi je povzetek ocene napredka držav članic pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Dodana je tudi posebna priloga, ki prikazuje uspešnost posameznih držav pri teh ciljih in trend v zadnjih petih letih.

Slovenija dosega cilje trajnostnega razvoja. Glede večine 17 ciljev, zlasti socialnih, se uvršča višje kot znaša povprečje EU. Razlike v dohodkih so nizke, socialni indikatorji pa se izboljšujejo. Še posebej dosega dobre rezultate pri doseganju cilja 10, zmanjšanje neenakosti znotraj države. Je pa sicer nekaj kazalnikov, kjer se Slovenija uvršča pod evropsko povprečje in je moč zaznati celo upadajoč trend. Z makroekonomskega vidika omenjajo delež nalog v BDP-ju, ki je v letu 2018 znašal 2018 znašal 19,2 %, medtem ko je povprečje EU 20,9 %. Cilj slovenske razvojne strategije 2030 je doseči povprečno produktivnost emisij v EU in 27 odstotni delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije.

Translate »