ECDPM, evropsko mislišče o razvojnih politikah in center za afriško-evropske odnose, je pripravil krajše poročilo z naslovom “Digitalna geopolitika v Afriki – premik od strategije k dejanjem“.

V Afriki se dostop do interneta in digitalnih tehnologij povečuje, vendar še vedno zaostaja za svetovnim povprečjem. Afriško digitalno gospodarstvo naj bi do leta 2030 doseglo 180 milijard dolarjev, digitalna preobrazba pa naj bi tudi prispevala k uresničitvi Afriškega celinskega prosto-trgovinskega območja (African Continental Free Trade Area, AfCFTA) in s tem spodbudila nadaljnjo rast. Čeprav bo to ustvarilo ogromno družbenih, gospodarskih in političnih priložnosti, pa brez ustrezne ureditve na nacionalni, celinski in svetovni ravni obstajajo tudi tveganja za rastočo digitalizacijo. Odločitve, ki jih bo Afrika sprejela, bodo pomembno vplivale na tip digitalnega gospodarstva, ki bo nastalo na tej celini.

Poročilo zatrjuje, da bo izvajanje politik in povečanje prispevka Afrike k svetovnemu digitalnemu upravljanju bistvenega pomena za celino, da bo lahko izkoristila prednosti digitalne preobrazbe, hkrati pa sooblikovala globalne norme. Afriške države so na različnih stopnjah razvoja politik in predpisov, ki urejajo digitalne tehnologije, medtem ko Afriška unija razvija vrsto strategij in politik, ki obravnavajo ključna vprašanja digitalne upravljanja, vključno na primer s podatki in sektorskimi temami, kot sta izobraževanje in kibernetska varnost.

Vprašanja v zvezi z varstvom, uporabo in izmenjavo podatkov državljanov, obdavčitvijo globalnih tehnoloških podjetij, uporabo nadzornih tehnologij in regulacija umetne inteligence, bodo imela pomembne posledice za gospodarstvo in družbo. Kolektivna izključenost skupnosti iz digitalnih tehnologij ali storitev in možnost krepitve družbenih predsodkov pri nekaterih digitalnih inovacijah imata večplastne učinke na Afriko.

Već v poročilu “Digital geopolitics in Africa: Moving from strategy to action”

Pripravil AK.

Translate »