Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je objavila poročilo s konference o prostoru civilne družbe »Civil society space: views of organisations«. Poročilo povzema rezultate posvetovanja z mrežo organizacij civilne družbe, Platformo za temeljne pravice. Pri pripravi poročila je sodelovalo skoraj 140 organizacij. 

Organizacije civilne družbe za svoje delovanje potrebujejo varno in spodbudno okolje. Iz poročila FRA je razvidno, da takšno okolje pogosto ni zagotovljeno: več kot polovica organizacij, ki so sodelovale pri oblikovanju poročila, poroča o vse slabšem splošnem položaju civilne družbe. Polovica organizacij pravi, da se zaradi svojega dela srečujejo z grožnjami ali napadi. Soočajo se z besednimi grožnjami in grožnjami po spletu, fizičnimi napadi, škodo na svojem premoženju, pa tudi z negativnimi medijskimi kampanjami in ogrožanjem varnosti na spletu.

Velika večina organizacij poroča o negativnih posledicah zakonodajnih sprememb: strožji davčni politiki, omejevanju svobode izražanja in zbiranja ter negativnih spremembah na področju lobiranja. Tri četrtine poročajo o težavah pri financiranju in opozarjajo na odsotnost stabilnega, dolgoročnega financiranja. Poleg tega bi približno polovica z odprtimi rokami sprejela sredstva za izobraževanja ali kampanje osveščanja.

Skoraj vse sodelujoče organizacije poročajo tudi o netransparentnosti in zaprtosti oblikovalcev politik. Organizacije le redko prejmejo povratne informacije o rezultatih javnih posvetovanj ali o vplivu svojih predlogov. Poleg tega so roki za pripravo predlogov prekratki, da bi se lahko civilna družba primerno odzvala.

Agencija EU za temeljne pravice je poročilo o civilnodružbenem prostoru pripravila za letni kolokvij Evropske komisije o temeljnih pravicah, letos na temo demokracije v EU, ki je bil 26. in 27. novembra v Bruslju. Poročilo potrjuje izsledke poročila iz januarja 2018 o izzivih, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic v EU.

Vir: CNVOS

Translate »