Evropski statistični urad Eurostat je ob svetovnem dnevu okolja (5. junij) objavil, da se v Evropski uniji populacije ptic večinoma zmanjšujejo. V zadnjih nekaj letih sicer počasneje, a vseeno se je v letih 2000–2018 populacija razširjenih ptičjih vrst zmanjšala za več kot 4 %, ptic kmetijske krajine pa za skoraj 17 %. Se je pa za več kot 7 % povečala populacija gozdnih ptic.

Znanstvena skupnost meni, da je največji krivec za upad populacije ptic kmetijske krajine širjenje poljedelstva, ki krči nižje rastje, kot so grmovja, in okrepljeno uporablja pesticide. Te učinke lahko obrneta nedavno sprejeta strategija od vil do vilic, namen katere je razpoloviti uporabo kemičnih pesticidov do leta 2030, ter strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki skuša vsaj 10 % kmetijskih površin ponovno vključiti med visokoraznovrstne značilnosti pokrajine ter povečati obseg ekološko obdelanih površin v Uniji vsaj na 25 %.

Ptice so dober pokazatelj raznovrstnosti in stanja ekosistemov, saj se hitro odzivajo na spremembe v populacijah vrst, s katerimi se hranijo, zlasti žuželk. Ptice se lahko zelo hitro preselijo, če jim okolje več ne ustreza, zato velikost in raznovrstnost ptičjih vrst pove veliko o stanju okolja in njegovem razvoju.

Translate »