Platforma SLOGA in Zavod za globalno učenje in razvoj projektov sta 9. ter 10. decembra 2020 organizirala pogovorna večera o migracijah. Kratka filma o migracijah, ki so jih mladi pripravili v okviru projekta #MigratED, sta postavila izhodišče za zanimivo razpravo o prisilnih migracijah in vključevanju v družbo.

Prvi pogovorni večer se je osredotočil na prisilne migracije. Uvodoma je bil predvajan kratki film dijakinj in dijakov II. gimnazije Maribor »Krokodilje solze«, ki opozarja na uničujoče posledice dolgotrajnih oboroženih spopadov v Siriji in Afganistanu ter temelji na odlomkih iz literature italijanskega romanopisca Fabija Gede. Na pogovoru o prisilnih migracijah je sodeloval Alaa Alali, kulturni mediator z Mirovnega inštituta. Razprava o izzivih beguncev pri vključevanju v družbo je naslovila ekonomsko odvisnost, stanovanjsko prikrajšanost, pomen socialne mreže, manjko organiziranih priseljenskih skupnosti v Sloveniji, negativno podobo migrantov v medijih in manjko preverjenih informacij ter objektivnega poročanja, tudi o pozitivnih zgodbah, medtem ko njihovi glasovi niso slišani, pa tudi občutke domotožja in pripadnosti dvema državama. Beguncem in begunkam je treba omogočiti dejanske možnosti za novo življenje.

Pogovorni večer ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra, se je osredotočil na izkušnjo migracije. Predvajan je bil kratki film mladinske delegatke pri Organizaciji združenih narodov Lucije Tacer o izkušnji migracije, ki je bil pripravljen v okviru evropskega projekta #MigratED. Z mladinsko delegatko pri OZN Lucijo Tacer in študentko iz Turčije Feyzo Nur je potekal pogovor o migracijah ter vključevanju v družbo. Poudarek razprave je bil na premagovanju kulturnih razlik in jezikovnih ovir pri vključevanju v družbo. Priseljenci pripadajo več družbam, zato lahko tudi vrnitev iz tujine v domovino predstavlja kulturni šok. Za prepoznavanje dezinformacij in sovražnih novic o migracijah je pomembno, da so tematike migracij vključene v izobraževalni program.

Migracije so del zgodovine človeštva in bogatijo družbe, svoboda gibanja je temeljna človekova pravica. Zato je pomembno, da se o migracijah pogovarjamo, tudi v okviru izobraževalnih programov, in da priseljencem zagotovimo dejanske možnosti za vključevanje v družbo.


Izvedbo projekta so omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (projekt »Pogovor je najboljša rešitev«), program Evropske unije Erasmus+, Ministrstvo za javno upravo (projekt #MigratED), Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve (projekt InterCap). 

Translate »