Mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov (OZN) Lucija Tacer je 17. avgusta 2020 organizirala spletni pogovor o partnerstvih za globalne cilje z Adriano Aralica s Platforme SLOGA. Pogovarjali sta se o delu Platforme SLOGA na področju ciljev trajnostnega razvoja in spodbujanju partnerstev za globalne cilje, med drugim tudi o letošnjem poročilu NVO o ciljih trajnostnega razvoja.

Mladinska delegatka pri OZN čez poletne mesece organizira niz spletnih pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja. V pogovoru z Adriano sta se osredotočili na 17. cilj trajnostnega razvoja, pogovarjali sta se o zavezah držav z visokimi dohodki na področju razvojnega sodelovanja in manku politične volje Slovenije za udejanjanje zaveze namenjanja 0,33 % BND za mednarodno razvojno sodelovanje. Adriana je orisala sodelovanje NVO v procesu priprave drugega prostovoljnega nacionalnega pregleda o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, nedavni poziv NVO vladi za ustanovitev vladnega posvetovalnega telesa za Agendo 2030 in poročilo NVO o ciljih trajnostnega razvoja, ki ga je pripravilo 22 NVO in naslavlja enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. Pogovarjali sta se tudi o migracijah in razvoju ter angažiranju mladih o temah migracij, človekovih pravic in medkulturnega dialoga, kar si SLOGA prizadeva v okviru globalnega učenja. Npr. v evropskem projektu #MigratED se mlade spodbuja k premisleku o migracijah, človekovih pravicah in medkulturnem dialogu ter h kreativnemu izražanju v obliki videov in prispevkov.

Adriana je poudarila, da če so vsi cilji največji skupni imenovalec dostojnega življenja vsakega posameznika in posameznice te in prihodnjih generacij, 17. cilj poudarja, da ciljev ne moremo udejanjiti brez povezovanja, sodelovanja ter partnerstev. Pomemben del doprinosa vsakega posameznika in posameznice k trajnostnemu razvoju je aktivno državljanstvo, s čimer sooblikujemo trajnostne ter strpne družbe.


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Izražena stališča na odražajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »