Kot smo poročali, lahko nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči pridobijo status v javnem interesu in tako na javnih razpisih pridobijo dodatne točke. Objavljamo odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s pridobivanjem statusa.

Do kdaj je rok za prijavo?
Organizacija lahko poda vlogo kadarkoli se za to odloči, roka za prijavo ni.
Organizacija lahko poda vlogo za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu na področjih mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ko se sama za to odloči, pri tem pa mora izpolnjevati pogoje iz 6. člena ZNVO in Pravilnika.

Če npr. NVO želi pridobiti status v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, potem mora izkazati izpolnjevanje najmanj treh kriterijev, določenih samo v 5. členu Pravilnika, ki se nanaša na pridobivanje statusa za področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Ali je na voljo obrazec ali vzorec vloge?
Predpisanega uradnega obrazca ni.

Platforma SLOGA je pripravila predlog obrazca za vlogo. Nastal je v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga sofinancira MZZ. Obrazec ni uradni dokument ali predpisani obrazec Ministrstva za zunanje zadeve RS. SLOGA ne prevzema odgovornosti za točnost obrazca, organizacije pa predlog vloge uporabljajo na lastno odgovornost.

VLOGA za status NVO v javnem interesu MZZ – predlog vloge

VLOGA za status NVO v javnem interesu MZZ – predlog vloge.pdf

Ali organizacija lahko ima status na več vsebinskih področjih?
Da. Z vsakega je potrebno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Pravilnika.

Pretežna poraba sredstev – 6. člen ZNVO v 4. odstavku peta alineja določa, da je organizacija zadnji dve leti pred vložitvijo vloge “sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu”. Kaj to pomeni?
Pri NVO, ki imajo/želijo status v javnem interesu na več področjih, se je “pretežna poraba sredstev” vedno tolmačila na način, da moraš pretežen del sredstev porabiti za vsa področja skupaj (torej seštevek porabljenih sredstev za vsa področja dela v javnem interesu mora biti skupaj več kot 50% vseh porabljenih sredstev). Ta praksa izhaja že od prej, saj je imel Zakon o društvih enako določbo.

Ali lahko dobiš dodatne točke na javnem razpisu, če imaš status v javnem interesu z drugega področja (sociale, mladine, kulture in podobno)?
Ne. Pri javnih razpisih je tako, da dobite dodatne točke za status samo v primeru, da sta razpis in vaš status iz ISTEGA področja (16. člen ZNVO). Če imate torej status na področju mladih, nimate prednosti na razvojnem sodelovanju in obratno.

Ali je potrebno zadostiti vsaj trem alinejam pod vsakim od 3., 4. in 5. členom, torej skupaj 3 alineje iz 3. člena, in/ali tri alineje iz 4. člena itd., ali pa trem alinejam izmed kateregakoli, torej skupaj dokazati 3 podtočke kateregakoli (recimo 2 pod členom 3 in ena pod členom 4) in to zadostuje za pridobitev?

NVO lahko MZZ zaprosi za pridobitev statusa v javnem interesu na treh področjih. Za področje MRSHP je relevanten status NVO v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, saj se bo v skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o NVO, ta status upošteval tudi pri javnem razpisu na tem področju. Za pridobitev tega statusa mora NVO – skladno s pravilnikom – izkazati izpolnjevanje najmanj treh kriterijev, določenih v 5. členu pravilnika.

Imate vprašanje, ki ga ni na seznamu? Pošljite nam ga na info@sloga-platform.org ali pokličite na naš Info telefon in za vas bomo poiskali odgovor.

Translate »