Pregled ugotovitev o stanju na področju vzgoje in izobraževanja ter prihodnjih izzivov je nastal na podlagi razmislekov in prispevkov sodelavk in sodelavcev Urada za razvoj in kakovost izobraževanja (URKI) ter nekaterih direktoratov ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Pogled na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja

Namen pričujočega dokumenta je identifikacija ključnih izzivov vzgojno-izobraževalnega sistema na osnovi analize, ki jo v sklopu notranje diagnostike pripravljajo na MIZŠ ob upoštevanju nekaterih že posredovanih predlogov iz javnih zavodov in šolskega inšpektorata.

Dokument je internega značaja, vzpostavlja pa notranji dialog in informira kabinet o ključnih izzivih, kot jih vidijo organizacijske enote MIZŠ.

Dokument je sestavljen iz treh poglavij. Uvodu sledi identifikacija ključnih izzivov na osnovi analize implementacije politik, razvojnih projektov in razvojnega delovanja. Zadnje poglavje pa je namenjeno povzetku glavnih ugotovitev in razmisleku o možnih rešitvah za prepoznane izzive.

Pripravila: PV

 

Translate »