Zamislite si celo leto praznovanja participacije javnosti z mednarodnimi dogodki, sodelovanjem in krepitvijo kapacitet. Pod vodstvom IAP2 Australasia je zunaj poziv Organizaciji Združenih narodov za mednarodno leto sodelovanja in participacije javnosti.

Prijavite se in podprite poziv. Več informacij.