Obstoječi sistem kmetijstva v Evropski uniji uničuje naše okolje in podnebje, desetka biotsko pestrost, škoduje javnemu zdravju in zapostavlja tako majhne in srednje velike kmete kot tudi podeželske skupnosti. Glavna poganjalka tega sistema je Skupna kmetijska politika – ena od najstarejših, najbolj vplivnih, največkrat razpravljanih in najbolj dragih politik Evropske unije. Kampanja Living land poziva organizacije in posameznike, da sporočijo Evropski komisiji, da Skupna kmetijska politika potrebuje temeljito reformo. Kampanjo je že podprla platforma SLOGA.

Evropska komisija trenutno pripravlja reformo Skupne kmetijske politike (SKP), kar bo odločilno vplivalo na prihodnost evropskega sistema kmetijstva in prehrane. V ta namen so pričeli z obsežnim spletnim javnim posvetovanjem o prihodnosti SKP, na katerem lahko sodeluje vsak od nas.

Evropska komisija je pričela z obsežnim spletnim javnim posvetovanjem o prihodnosti SKP, ki bo potekalo do 2. maja 2017. Ker je tudi EU kot skupnost v krizi, je sedaj pravi trenutek, da pokažemo, da so spremembe potrebne in mogoče! Ključno je, da čim več organizacij in posameznikov iz najrazličnejših sektorjev in držav izkoristi to zlato priložnost in zagotovi, da so bo v razpravi slišal tudi naš glas.

S to kampanjo so pričeli BirdLife Evropa & Osrednja Azija, Evropski okoljski biro (EEB) in WWF EU, vendar njen namen daleč presega opozarjanje na zgolj okoljsko problematiko. Organizacije in posamezniki, ki podpiramo to kampanjo, smo združeni z močno in preprosto skupno vizijo. Vsi se strinjamo, da evropska Skupna kmetijska politika ni vzdržna, in da jo lahko ter moramo spremeniti.

Nov sistem kmetijstva in prehrane v Evropi ni nujen le zato, ker mora postati trajnosten, temveč ker mora biti tudi bolj zdrav in pravičen do vseh. Narava in ljudje, še posebno pa kmetje, bi imeli od tega veliko korist. Vsem pa bi tako zagotovili dolgoročno prihodnost.

S to vizijo v mislih se podporniki kampanje strinjamo, da je obstoječi sistem kmetijstva in prehrane v EU uničujoč in da mora biti nova, spremenjena Skupna kmetijska politika:

  • Pravična – do kmetov in podeželskih skupnosti.
  • Okoljsko trajnostna – za čist zrak in vodo, zdrava tla in ohranjen rastlinski in živalski svet.
  • Zdrava – s kvalitetno in zdravo hrano ter blaginjo vseh ljudi.
  • Odgovorna na globalni ravni – do podnebja in trajnostnega razvoja po vsem svetu.

Kako lahko pomagajo nevladne organizacije in podjetja?

  1. Izpolnite vprašalnik Javnega posvetovanjas pomočjo naših priporočenih odgovorov ter
  2. Podprite kampanjo Living landz objavo logotipa vaše organizacije na spletni strani kampanje.

Kako lahko pomagate posamezniki?

V okviru javnega posvetovanja je Evropska komisija zainteresirani javnosti zastavila nekaj vprašanj. Da bi olajšali vaše sodelovanje, so strokovnjaki pri kampanji predlagali odgovore, ki najbolje zagovarjajo trajnostno in pravično prihodnost SKP. Preko obrazca boste te odgovore poslali neposredno Evropski komisiji in tako pomembno prispevali k rezultatom javnega posvetovanja.

Več o kampanji

Translate »