Cilj raziskave je zbrati mnenja različnih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem v okviru EU.

V raziskavo so povabili pet držav EU: Slovenijo, Avstrijo, Romunijo, Portugalsko in Irsko. Raziskava se posebej osredotoča na temo vključujočega izobraževanja in dveh področij, ki jih zajema ET 2020: udeležba odraslih v izobraževanju in usposabljanju ter zgodnje opuščanje šolanja.

Vprašalnik bo dostopen še do 15. maja 2020, vprašalnik pa lahko organizacija izpolni le enkrat. Podrobnosti o raziskavi so objavljene na spletni strani platforme.

Translate »