SPOROČILO ZA JAVNOST – Platforma SLOGA, skupaj s partnerji projekta Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Svetilko d.o.o., ter številnimi nevladnimi organizacijami kot konzorcijskimi partnerji, začenja projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II, ki se osredotoča za na slovensko strokovno javnost. Naslavlja strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z izobraževalci ter vzgojitelji v neformalnem sektorju in izobraževalci odraslih. Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

»Po uspešno izvedenem projektu Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, nadaljujemo z novim ciklom projekta, kjer so tokrat v ospredju izobraževalci tako formalnega kot neformalnega učenja. Prizadevali si bomo okrepiti njihove zmogljivosti na področju globalnega učenja, saj verjamemo, da lahko kot multiplikatorji vsebin bistveno prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji,« je povedala Patricija Virtič, vodja projekta.

Do oktobra 2025 bodo aktivnosti, s poudarkom na varovanju okolja, enakosti spolov in ciljih trajnostnega razvoja, prispevale k ozaveščenosti ter usposobljenosti izobraževalcev in jih opremile z gradivi za izvajanje aktivnosti globalnega učenja.

V sklopu desetih tradicionalnih nacionalnih in mednarodnih dogodkov (Kulturni bazar, Tedni vseživljenjskega učenja, Teden globalnega učenja, Evropski teden trajnostnega razvoja) bo izobraževalcem brezplačno na voljo dvajset usposabljanj, delavnic in predstavitev ter izdana tri gradiva. Vključili se bodo lahko tudi v promocijsko spletno kampanjo.

Izobraževalci se bodo lahko brezplačno pridružili Evropi v šoli ali drugim 27 usposabljanjem po Sloveniji, ki bodo prek globalnega učenja naslovili različne aktualne teme, tudi skozi prizmo enakosti spolov in varovanja okolja. Uporabili bodo lahko pripravljena promocijska gradiva ali se naročili na dvomesečni e-novičnik globalnega učenja za izobraževalce.

Izdali bodo tudi strokovni priročnik globalnega učenja za izobraževalce, s poudarkom na varovanju okolja in enakosti spolov ter ciljih trajnostnega razvoja, v tiskani in e-obliki.

Projekt se primarno osredotoča na uresničevanje podcilja 4.7 Agende 2030 za trajnostni razvoj, pripomogel pa bo tudi k doseganju ciljev CTR 12.8, CTR 13.3 in CTR 5.

VODILNI PARTNER: SLOGA
SOFINANCER: Ministrstvoa za zunanje in evropske zadeve RS
PARTNERJI PROJEKTA: Zveza prijateljev mladine Slovenija, Svetilka d.o.o
IZVAJALCI PROJEKTA: SLOGA, Zveza prijateljev mladine Slovenija, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Amnesty International Slovenije, Društvo Focus, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Mirovni inštitut, Umanotera, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Zavod Voluntariat, Zavod Povod, Slovenska karitas, Zavod Tri, EPEKA, Forum za enakopraven razvoj – FER
VODJA PROJEKTA: Patricija Virtič

SPLETNA STRAN PROJEKTA: https://sloga-platform.org/projekti/z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev-ii

MZZ – GU DO SDG II – Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II – Začetek projekta SPOROČILO ZA JAVNOST

Pripravila: PV

Projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II, skupaj s partnerji, izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Translate »