V letošnjem letu je SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, pričela z novim projektom The Future We Want, v katerem sodeluje devet projektnih partnerjev.

Cilji projekta:
  • vključevanje in opolnomočenje mladih po vsej Evropi v raziskovanje alternativnih oblik participacije z ustvarjanjem in zagovarjanjem boljših načinov skupnega življenja in bolj trajnostne prihodnosti,
  • povezovanje mladih po vsej Evropi preko številnih izmenjav,
  • razvoj in krepitev osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc ter kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti.
V februarju 2023 se je konzorcij projekta sestal v Helsinkih, na katerem so bile določene aktivnosti, ki bodo potekale v sklopu projekta. Organizirani bosta spletna kampanja in transnacionalna karavana, ki bo obiskala 17 evropskih mest. Vrhunec projekta bo dvodnevni dogodek v Bruslju, na katerem bodo mladi organizirali ulične akcije in srečanja z odločevalci ter jim predstavili Mladinski manifest – vizijo evropske mladine o trajnostni prihodnosti.
Izzivi za trajnostni razvoj, ki jih prinaša kompleksnost globaliziranega sveta, so po svetu vse večji. Podnebne spremembe predstavljajo globalno grožnjo, ki ima uničujoče in nepopravljive posledice za gospodarske, družbene in okoljske sisteme. Projekt ustvarja nadnacionalne mreže, ki temeljijo na solidarnosti in vključujoči demokratični udeležbi vseh, ter mladim omogoča vključevanje v vprašanja trajnosti, ciljev trajnostnega razvoja in oblikovanja trajnostnih načinov življenja v prihodnosti.

Financirano s strani Evropske unije. Vsa izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorjev in ne odražajo stališč in mnenj Evropske unije in Evropske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA).
FWW
Translate »