Platforma SLOGA je koordinacijo Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih vsebinskih podpornih nevladnih organizacij, prevzela s 1. 1. 2020. Nadaljevala bo z organiziranjem rednih mesečnih srečanj, zagovorniških dejavnosti in so-organizacijo letnega dogodka. V letu 2020 se bomo dotaknili še implementacije Agende 2030 za trajnostni razvoj in priprav na predsedovanje Evropskemu svetu v 2021.

Nameni konzorcija so združevanje in povezovanje vsebinskih mrež Slovenije, spremljanje tekočih politih in dogajanj, vezanih na področje nevladnega delovanja,  izboljševanje in racionaliziranje obstoječih storitev vsebinskih mrež, pretok informacij med vsebinskimi mrežami na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju, spodbujanje razvoja vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč sodelovanje vsebinskih mrež pri razvoju NVO sektorja, aktivna vloga vsebinskih mrež pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, oblikovanje strategije (analiza stanja, strategija, akcijski načrt), skupno izvajanje nacionalnih akcij za določen namen, promocija vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč, informiranje o delu vsebinskih mrež, izmenjava dobrih praks in pristopov vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč, zavzemanje stališč do predlogov in pobud, sodelovanje na področju informiranja, soustvarjanje projektov in sprejemanje priporočil za boljše delovanje konzorcija vsebinskih mrež.

Stalne članice Konzorcija vsebinskih mrež so organizacije ustanoviteljice. Konzorciju se lahko pridružijo nove organizacije, ki imajo oz. so imele financiran projekt za razvoj NVO iz ESS sredstev za mreženje, vodenje zagovorništva in civilnega dialoga na posameznem vsebinskem področju. Organizacije ustanoviteljice so avtomatično članice Sveta, dokler izpolnjujejo pogoje. Konzorcij ni samostojna pravna oseba.

Konzorcij vodijo trije predstavniki mrež. Vodenje konzorcija kroži med člani po sistemu: sedanji vodeči konzorcija, pretekli konzorcija, prihodnji vodeči konzorcija. Platformi SLOGA je vodenje Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije v 2020 predalo Društvo Asociacija, mreža NVO v kulturi.

Spletna stran Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije

Translate »