Med 26. in 28. junijem 2019 je v Bukarešti potekal že 11. romunski razvojni kamp s pestrim programom plenarnih razprav in delavnic s strokovnjaki s področja razvoja ter mednarodnega sodelovanja. Foruma se je udeležilo več kot 100 predstavnikov vladnih in evropskih institucij, evropskih nacionalnih razvojnih platform, med njimi tudi predstavnica platforme SLOGA, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja ter mednarodnega sodelovanja, mladih prostovoljcev, novinarjev in predstavnikov zasebnega sektorja.

Prvi dan konference, ki jo je organizirala romunska razvojna platforma FOND – Federatia ONG pentru Dezvoltare (The Romanian NGDO Platform) v okviru predsedovanja Romunije Svetu Evropske unije (EU), se je osredotočil na krepitev večdeležniških partnerstev med državnimi organi, civilno družbo in zasebnim sektorjem pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, drugi dan je bil poudarek na odgovornem potrošništvu in vključevanju mladih v razvojna prizadevanja. V okviru zadnjega panela je potekala razprava o prednostnih temah predsedujočega tria in razvojnih platform teh držav na področju trajnostnega razvoja ter krepitve civilne družbe. Ključno sporočilo foruma je bilo, da je potrebno preiti od besed k dejanjem, če želimo cilje trajnostnega razvoja udejanjiti do leta 2030.

Letošnji razvojni kamp je bil organiziran v okviru projekta predsedovanja EU »K odprti, pošteni in trajnostni Evropi v svetu«, ki ga izvajajo nacionalne razvojne platforme predsedujočega tria v okviru predsedovanja Svetu EU, s čimer se zagotavlja vključenost civilne družbe.

Translate »