Platforma SLOGA, ki je eden od projektnih partnerjev pri projektu “More and Better EU Aid Volunteers”, se je udeležila projektnega sestanka, ki je potekal na sedežu nosilke projekta GVC, v Bologni (Italija).

Projektni sestanek je bil namenjen uskladitvi vseh partnerjev glede doseženih rezultatov projekta, kot tudi glede nadaljnjih aktivnosti, ki bodo potekale v partnerskih državah do projektnega zaključka, to je do konca januarja 2019. V Sloveniji bo v okviru projekta organizirana okrogla miza na temo možnih oblik pogojev za sodelovanje NVO v okviru programa Prostovoljci EU za humanitarno pomoč po letu 2021, ko se bo začela nova finančna perspektiva. Obenem želimo do projektnega zaključka ustvariti čim boljše pogoje za stimuliranje NVO iz Slovenije za čim bolj aktivno sodelovanje v programu.

V okviru zaključnega projektnega sestanka v Bologni je bila organizirana tudi mednarodna okrogla miza na temo EU humanitarnih prostovoljcev, ki je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, to je 5.12., potekala na Ekonomski fakulteti univerze v Bologni. Omenjene okrogle mize se je udeležil tudi predstavnik platforme SLOGA in predstavil sodelovanje različnih slovenskih NVO v okviru pobud spodbujanja prostovoljnega angažmaja v državah v razvoju.

Vse zainteresirane organizacije bi želeli spodbuditi, da spremljajo aktualne razpise glede možnosti vključevanja prostovoljcev v različne razpisane programe, še posebej v okviru pobude o EU Aid Volunteers – aktualne razpise najdete tu.

Translate »