ELSA Ljubljana je decembra 2020 v sodelovanju z društvom PAMFIL in Društvom ZN za Slovenijo organizirala 3-dnevni strokovni seminar ELSA Aktual na temo »Trajnostni razvoj in pravo«. Na seminarju je s predavanjem o ciljih trajnostnega razvoja in vlogi civilne družbe 19. decembra 2020 sodelovala tudi Platforma SLOGA.

Adriana Aralica je uvodoma orisala sprejem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, ki jih politični dokument vključuje, nato pa se je osredotočila na vlogo nevladnih organizacij (NVO) pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Predstavila je rezultate spletne ankete med NVO na temo izvajanja Agende 2030 v Sloveniji in poročilo NVO o ciljih trajnostnega razvoja.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »