Evropska komisija je objavila četrtletni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi. Tokratna izdaja se v luči evropskega leta mladih posebej osredotoča na razliko v plačilu med spoloma med mladimi. Podatki kažejo, da razlika v plačilu med spoloma med mladimi (25–29 let) na začetku njihove poklicne poti v EU znaša 7,2 %, kar je približno polovica plačne razlike med celotno delovno populacijo.

Komisija poudarja, da je plačne razlike med mladimi ženskami in moškimi težko pojasniti na podlagi razpoložljivih podatkov, poleg tega pa so med državami velike razlike.

Komisija je v strategiji za enakost spolov za obdobje 2020–2025 odpravo plačnih razlik med spoloma opredelila kot prednostno nalogo. V skladu s tem je predstavila predlog direktive za boljše uresničevanje načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti med moškimi in ženskami.

Pripravila: PV

Translate »