Logo_LADDERKonzorcij projekta LADDER je evropskemu komisarju Timmermansu poslal pismo, v katerem ga poziva k strateškemu in vključujočemu izvajanju ciljev trajnostnega razvoja: “Evropsko unijo in vse države članice pozivamo k razvoju krovne strategije implementacije ciljev trajnostnega razvoja s časovnico do leta 2030 in konkretnim izvedbenim načrtom, ki bo usklajeval doseganje 17 ciljev, 169 podciljev in njihovih kazalnikov.”

Po sprejemu ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku je ključnega pomena implementacija ciljev na vseh ravneh. Na ravni Evropske unije je konzorcij projekta LADDER del širše koalicije civilnodružbenih organizacij, ki bodo spremljale uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Konzorcij LADDER podpira vzpostavitev mehanizmov zagotavljanja odgovornosti, ki bodo civilnodružbenim organizacijam omogočali podporo in spremljanje uresničevanja Agende 2030 na ravni Evropske unije.

Več informacij

Translate »