Prednostna naloga projekta IG STEP: Učenje z igrafikacijo – vključevanje ranljivih skupin«, ki je sofinanciran program Erasmus+ Evropske unije in vključuje partnerje iz Belgije, Grčije, Češke, Slovenije in Cipra je ustvariti brezplačno spletno video igro, ki bo zagotovila inovativno integracijsko izobraževalno metodo za begunce, priseljence, upravičence do mednarodne zaščite in drugih skupin in manjšin v begunskih in podobnih centrih v Evropski uniji. Glavni cilj je igranje igre, da bi se naučili osnovnih elementov lokalnega jezika, osnovnih komunikacijskih standardov in kulturnih vidikov, ki bodo pospeševali vključevanje in razumevanje skupnosti, v katero prihajajo.

Podrobnejše informacije o sami vsebini in delovanju projekta lahko najdete v priloženem dokumentu in na spletni strani www.bigstepproject.eu. Če ste zainteresirani za sodelovanje, delate v organizaciji, ki se ukvarja s problematiko beguncev in bi radi pomagali ljudem, da se lažje vključijo v državo gostiteljico, nam to sporočite na info@bigstepproject.eu.

Translate »