PiNA sporoča, da je v sklopu informacijske točke Europe Direct Koper-Capodistria izdala didaktični priročnik Ti je EU Blizu? (Kako smo šolajoči mladini približali evropske vrednote), namenjen učiteljem in nasploh vsem, ki delujejo na področju izobraževanja.

Na PiNI že vrsto let sodelujejo s šolami, tako v vlogi izvajalcev izobraževalnih aktivnosti kot tudi v vlogi projektnih partnerjev. Glede na prepoznane potrebe iz izkušenj preteklega skupnega dela v priročniku podajajo preprost, a učinkovit dvo-dnevni modul neformalnega izobraževanja, ki učence in dijake na interaktivni način spodbuja k razumevanju pomena aktivnega državljanstva in participacije v družbi ter jim hkrati omogoča raziskovanje evropskih vrednot.

Modul učencem in dijakom približa procese sprejemanja odločitev o nacionalnih in evropskih zadevah, vključuje pa tudi skupinske igre, ki jim prinašajo spoznanja o kompleksnosti sprejemanja odločitev. Preizkusijo se tudi v simulaciji odločanja, oblikovanja ukrepov in povezovanja v unijo. Modul tako odpira prostor za izkustveno učenje in razpravo o temah, ki jih želimo nasloviti.

Skozi branje boste spoznali praktične vaje in napotke, ki jih lahko uporabite v sklopu različnih izobraževalnih programov, predmetov in stopenj. Priročnik vidijo kot praktično orodje, ki olajša delo in skrajša čas priprave.

Priročnik lahko brezplačno prenesete tukaj.

Translate »