PIC, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, je pripravil poročilo AIDA (Asylum Information Database), ki zajema podroben pregled zakonodaje in praks, ki so zaznamovale azilni sistem v letu 2022. Poročilo vsebuje postopke mednarodne zaščite, sprejemne pogoje, odvzem prostosti prosilcev in pravice oseb z mednarodno zaščito.

Poročilo v celoti se nahaja na spletni strani PIC.

Translate »