Pravno-informacijski center – PIC in Inštitut za politike prostora – IPoP sta v aprilu pričela z izvajanjem projekta »Zagovorniki okolja«, ki bo okrepil znanje predstavnikov nevladnih organizacij, civilnih pobud in splošne javnosti o postopkih urejanja prostora ter jih opolnomočil za argumentirano sodelovanje v teh postopkih. Projekt sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe).

 Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz:

  • nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora,
  • njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter
  • slabe prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam.

Že obstoječa platforma za postopke varstva okolja in urejanja prostora »Zagovorniki okolja«, ki deluje pod okriljem PIC, bo nadgrajena tako, da bo omogočeno bolj kompetentno ter informirano sodelovanje akterjev na področju trajnostnega urejanja prostora z upoštevanjem strateških namer prehoda v nizkoogljično družbo in prilagajanja na podnebne spremembe. Zato bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  • priprava in zagon interaktivne sheme sistema urejanja prostora ter varstva okolja;
  • priprava priročnika za trajnostno urejanje prostora;
  • vzpostavitev sistema neodvisne pravne svetovalnice (odplačni sistem prvega pravnega nasveta za probleme varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora, namenjen nevladnim organizacijam, civilnim pobudam in posameznikom).

Rezultati projekta bodo v pomoč odločevalcem pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje, koristili pa bodo tudi strokovni javnosti, investitorjem in drugim akterjem v procesih urejanja prostora. Projekt »Zagovorniki okolja«, ki se izvaja med 1. aprilom 2018 in 31. januarjem 2019, sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe).

Več informacij o projektu

Translate »