Pod koordinacijo Migration Policy Group v imenu evropske mreže nevladnih organizacij Platform on Asylum and Migration (EPAM) so evropske organizacije, ki delujejo na področju migracij, in civilnodružbene organizacije pripravile evropsko državljansko pobudo We are a Welcoming Europe. Ustanovljena je bila koalicija več kot 170 civilnodružbenih organizacij z vse Evrope s ciljem vključevanja javnosti in preoblikovanja migracijske politike EU.

Evropska državljanska pobuda poziva k spremembi diskurza o migracijah in k Evropi, ki sprejema posameznike, ki potrebujejo zaščito, ter ki odraža skupna načela solidarnosti, dostojanstva in človekovih pravic. Kljub togemu odzivu vlad na izzive migracij je civilna družba zapolnila vrzel zagotavljanja pomoči. Vendar je pravica do pomoči kriminalizirana, saj so Evropejci aretirani, kaznovani in ustrahovani zaradi nudenja humanitarne pomoči ljudem, ki bežijo pred preganjanjem.

Cilj pobude je zbrati milijon podpisov do februarja 2019 s ciljem doseganja ključne prednostne naloge – reforme EU na področju migracijske politike v okviru evropskih volitev leta 2019. Vprašanja se osredotočajo na podporo skupnosti, dekriminalizacijo storitev in zaščito žrtev izkoriščanja delovne sile ter kršitev človekovih pravic.

Translate »