SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je pripravila poziv predsedniku Vlade, dr. Miru Cerarju na temo petih korakov za spremembo smeri evropske migracijske politike, ki bi jih bilo potrebno zagovarjati na Evropskem svetu, ki bo 15. in 16. decembra v Bruslju. Poziv objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,

15. in 16. decembra se boste udeležili zadnjega letošnjega srečanja Evropskega sveta, na katerem boste razpravljali o najbolj perečih vprašanjih, med drugim o migracijah, varnosti, gospodarstvu, mladih ter zunanjih odnosih. V programu se boste posvetili pregledu izvajanja dogovora med Evropsko unijo (EU) in Turčijo, ocenili boste napredek v zvezi z dogovori, podpisanimi z določenimi afriškimi državami, ter oblikovali smernice za nadaljnje ukrepanje EU. Ocenili boste zakonodajni napredek v zvezi z načrtom za zunanje naložbe in so-zakonodajalca pozvali k njegovemu čimprejšnjemu sprejetju, da bi okrepili izvajanje akcijskega načrta iz Vallette ter dogovorov o migracijah. Obravnavali boste reformo skupnega evropskega azilnega sistema in vprašanje, kako v prihodnje izvajati načelo odgovornosti ter solidarnosti. Vsaka od teh vsebin je izjemnega pomena za verodostojnost evropske in tudi slovenske politike.

Ob tej priložnosti želimo kot SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ponovno poudariti, da noben političen kompromis na račun človekovih pravic ni sprejemljiv. V preteklosti smo že opozorili, da je potrebno nasloviti kompleksne povezave med migracijami in razvojem, kar je neločljivo povezano z uporabo načela skladnosti politik za razvoj v zunanji migracijski politiki ter politikah nasploh. Po našem mnenju, ki ga delimo z Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD, mora evropska zunanja migracijska politika, če želi biti usklajena z načeli skladnosti politik za razvoj, zajemati cilje, ki v središče postavljajo ljudi, njihove pravice ter njihovo legitimno težnjo za dostojnim življenjem.

Po našem mnenju mora zunanja migracijska politika EU:

 • naslavljati temeljne vzroke prisilnih migracij in razseljevanja;
 • olajšati in izboljšati zakonite migracije z vzpostavitvijo več zakonitih načinov za vstop migrantov v EU;
 • olajšati zakonit vstop beguncem in ljudem, ki potrebujejo (mednarodno) zaščito;
 • krepiti razvojni potencial migracij;
 • boriti se proti trgovanju z ljudmi;
 • spodbujati integracijo migrantov v državah EU, se boriti proti ksenofobiji ter diskriminaciji;
 • omogočati prenos sredstev, znanja in veščin migrantov, vključno z zmanjšanjem stroškov migracij ter zmanjšanjem transakcijskih stroškov za nakazila migrantov v domovino (remittances).

Zato vas ob tej priložnosti pozivamo, da na decembrskem srečanju Evropskega sveta predlagate naslednjih pet korakov, potrebnih za spremembo smeri evropske migracijske politike:

 1. spoštovati mednarodne konvencije o človekovih pravicah, vključno s pravico do azila, in vzpostaviti zakonodajni okvir za zagotavljanje varnih ter zakonitih migracijskih poti za iskalce azila in migrante s ciljem izpolnitve zavez iz Agende 2030 za trajnostni razvoj;
 2. v celoti izvajati Mednarodno konvencijo Združenih narodov o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin (ki jo je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov sprejela 18. decembra 1990), Republiko Slovenijo pa pozivamo k podpisu ter ratifikaciji konvencije;
 3. zagotoviti nacionalno strategijo o migracijah, ki bo temeljila na dejstvih in upoštevala občutno povečevanje števila smrti v Sredozemskem morju v letu 2016 ter
 4. zagotoviti, da vračanje migrantov poteka na varen in dostojen način ob spoštovanju človekovih pravic, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ženskam ter otrokom.

Peti korak je izjemnega pomena za prihodnost verodostojnosti Evrope kot zagovornice demokracije in zavezanosti k spoštovanju človekovih pravic v mednarodni skupnosti:

 1. uradna razvojna pomoč se mora še naprej namenjati izkoreninjenju skrajne revščine in podpori dolgoročnim strategijam držav v razvoju, ne pa ta sredstva v vse večjem obsegu porabljati za preprečevanje migracij v Evropo ne glede na posledice ter ne za grožnje tretjim državam o ukinitvi financiranja, če teh dogovorov ne bodo izvajale. Takšno ravnanje Evropske unije je enostavno nesprejemljivo.

Celoten poziv v PDF obliki

Translate »