Izšlo je poročilo Napredek pri ciljih trajnostnega razvoja z vidika spola 2021. Predstavlja najnovejše dokaze o enakosti spolov pri vseh 17 ciljih, ki poudarjajo napredek, dosežen od leta 2015, pa tudi nenehno zaskrbljenost zaradi pandemije covida-19, njen takojšen učinek na dobro počutje žensk in grožnje, ki jo predstavlja za prihodnje rodove.

Pandemija je postavila na preizkušnjo in celo zaustavila napredek pri širjenju pravic in možnosti žensk. Ženske si niso povrnile izgubljenih delovnih mest in dohodka, lakota je vse večja, zaprtje šol pa ogroža izobraževalne dosežke deklet. Sodelovanje žensk v vladi, raziskavah in upravljanju virov še zdaleč ni enako. Ranljive skupine žensk, vključno z migranti, invalidi in tistimi, ki jih prizadenejo konflikti, so pogosto potisnjeno na obrobje.

Razlike med bogatimi in revnimi državami preprečujejo enak dostop do cepiv proti covidu-19 in do zdravljenja. Še zlasti so ogrožene ženske v revnejših državah.

Nadalje, kljub temu, da imajo zdravstvene delavke osrednjo vlogo pri odzivu na covid-19, nimajo vodilnih položajev, ki bi si jih zaslužile. Za drugačno in boljše napredovanje bo treba ženske in dekleta postaviti v središče vseh vidikov odziva in okrevanja, vključno z na spole osredinjene zakone, politike in proračune.

Poročilo prvič združuje tudi najnovejše podatke za vsak kazalnik v okviru cilja 5 za spremljanje svetovnega in regionalnega napredka pri enakosti spolov.

Ocena razkriva dolgo pot. Na globalni ravni je le eden od 18 kazalnikov (vključno s podkazalniki) ocenjen kot “blizu cilja”. Na dveh področjih je trenutna raven ocenjena kot „daleč od cilja“.

Celotni vpliv pandemije covida-19 še ni znan, vendar naj bi napredek še poslabšal. Močni pravni in politični ukrepi ter sredstva za izvajanje so ključnega pomena za zaustavitev tega trenda in vrnitev na pravo pot.

Poročilo lahko preberete v naši knjižnici.

Translate »