Cilji trajnostnega razvoja zagotavljajo okvir za hkratno obravnavo prioritet. Zato je v  podporo prizadevanjem oblikovalcev politik za razumevanje kompromisov več organizacij razvilo orodja za oceno sinergij in posledic politik.

Inštitut Alan Turing je v okviru svojega projekta Policy Priority Inference (PPI), v sodelovanju z UNDP, združil ideje in metode računalniških družbenih ved, da bi vladam pomagal razumeti, katerim področjem  politike bi morali dati prednost.

Stockholmski inštitut za okolje (SEI) je pripravil orodje SDG Synergies, ki vključuje participativni postopek ocenjevanja na podlagi razprav, s katerim razvijajo matriko medsebojnih vplivov vseh ciljev, ki jih oblikovalci politik vključijo. 30. junija je SEI zagnal spletni portal “SDG Synergies”, ki ga bo kmalu združil s celotnim interaktivnim orodjem za oblikovalce politik.

Mednarodni inšitut za trajnostni razvoj (IISD) pa je sporočil, da bo s pomočjo svojega orodja “Sustainable Asset Valuation” (SAVi) zagnal “What-If” simulacije, ki bodo pokazale, kako lahko to orodje pomaga oceniti, kakšne posledice imajo zeleni paketi spodbud in ukrepov na pandemijo Covid-19 na družbo. Te simulacije bodo predstavljene na spletni strani “Sustainable Recovery 2020”.

Večlč.

Translate »