Concordovo delovno področje FFSD je pripravilo navodila za začetek uporabe portala OPSYS, preko katerega bo EK v prihodnje sklepala pogodbe in spremljala izvajanje izbranih projektov. Poročanje preko OPSYS bo najprej obvezno za projekte izbrane v okviru razpisov EU delegacij, v letu 2021 pa se pričakuje obveznost poročanja tudi za ostale izvajalce projektov.

Dokument se osredotoča na dve pomembni poglavji, to je PIC (Participation Identification Code) in na različne statuse znotraj portala OPSYS.

Ker se portal OPSYS še nadgrajuje, se bodo tudi navodila/pojasnila stalno ažurirala, kar je razlog za uporabo »G-docs« formata.

Za kakršne koli potrebne dodatne informacije smo vam na razpolago na info@sloga-platform.org.

Translate »