Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je preko avdio-video konference udeležil virtualnega stranskega dogodka Opolnomočenje mladih kot nosilcev sprememb v vodnem sektorju, ki ga je v sklopu tedna Afrika – Evropa pripravila Slovenija, poroča ministrstvo za zunanje zadeve.

V uvodu je povedal, da so mladi najpomembnejše bogastvo vsake države in da vlaganje vanje prinaša izrazite družbene in gospodarske koristi. Afriške države imajo najmlajše prebivalstvo, 70 % ljudi v podsaharski Afriki je mlajših od 30 let. Mlado prebivalstvo je za Afriko priložnost, ki jo velja izkoristiti. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je poudaril nujnost prisluhniti mladim generacijam, prepoznati njihove ideje in jim dati prostor, kjer bodo lahko te ideje razvili in uresničili.

Eno izmed področij, kjer morajo biti mladi bolj vključeni, je voda. Sodelovanje mladih pri vseh vprašanjih, povezanih z vodo, bodisi ko gre za dostop do čiste pitne vode, čezmejno vodno sodelovanje, vključevanje načela enakosti spolov ali vodenje skupnosti, je ključno za dosego 6. cilja trajnostnega razvoja in vseh drugih, povezanih z vodo.

Državni sekretar dr. Raščan je še izpostavil, da pri izzivih z vodo potrebujemo inovacije in nove načine upravljanja, mladi pa so pri tem glavno gonilo sprememb. Aktivno vključevanje mladih v vse procese odločanja ter implementacije je edini način, da bomo uresničili Agendo za trajnostni razvoj 2030.

Na dogodku, ki je potekal v sklopu priprav na Vrh Afriške in Evropske unije, so nastopili še namestnica generalnega direktorja Direktorata za mednarodna partnerstva Evropske komisije Marjeta Jager, Fatou Wurie iz pisarne predsednika Afriške razvojne banke, Emmanuel Uguru iz Afriškega sveta ministrov za vodo, Isaac Muasa koordinator mladinske skupine za ohranjanje okolja Mathare One Stop, Memory Sekeke iz Ministrstva za lokalno upravo v Mumbwi Zambija ter Oyewole Oginni predstavnik AU – EU huba za mladinsko sodelovanje.

Translate »