Odbor za razvojno pomoč (DAC) pri OECD med 27. majem in 4. junijem organizira dneve civilne družbe CSD pod naslovom Enabling civil society to respond to crises and development needs, Opolnomočenje civilne družbe za odziv na krize in razvojne potrebe.

Civilna družba je pomembna partnerica pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in odzivu na covid-19, vendar se sooča z vedno večjimi izzivi, od omejevanja prostora za civilno družbo do vrzeli v učinkovitosti in napetosti v donatorskih politikah in praksah v zvezi s civilno družbo, pa tudi do pomanjkljivosti v odgovornosti organizacij civilne družbe.

CSD, ki ga DAC prireja na dve leti, bo združil donatorje, civilno družbo in vlade po vsem svetu, da razmislijo o teh izzivih in opozorijo na potrebo po ukrepih, ki bi civilni družbi omogočili odziv na krize in razvojne potrebe, ter na potrebo po preoblikovanih in učinkovitejših partnerstvih s civilnimi družbi.

Dva dogodka bosta javna in se je že mogoče prijaviti:

  1. junij: delavnica Boljši napredek skupaj: iskanje rešitev za civilno družbo
  2. junij: dogodek na visoki ravni Poziv k akciji: Opolnomočenje civilne družbe v kontekstu covida-19
Translate »