ONE, globalno gibanje, ki dela za končanje revščine, je objavilo ‘Better Aid Scorecards’ (točkovalnike za boljšo pomoč), ki so lahko uporabni kot zagovorniško orodje za primerjavo donatoric pri financiranju razvojne pomoči in še posebej glede načela, da ne puščamo nikogar ob strani.

Better Aid Scorecards razvrščajo 20 največjih bilateralnih donatoric iz OECD DAC ter evropske institucije, na podlagi tega koliko in kako dobro porabljajo razvojno pomoč v boju proti ekstremni revščini. Donatorice so vrednoteni in primerjani v treh kategorijah: količina pomoč, usmerjenost pomoči (k ljudem in krajem, ki pomoč najbolj potrebujejo) in kvaliteta pomoči. Individualni točkovalniki za 8 največjih donatoric kažejo podroben pregled njihove izvedbe.

Več o izsledkih, metodologiji in podatkih na spletni strani.

Ključne ugotovitve:

  • Če bi vse vlade dosegle cilj porabe 0.7% nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč, bi se pomoč povečala za 196 milijard dolarjev – 228% povečanje v 2018.
  • Samo 36 % globalne razvojne pomoči je “za spol občutljive”, kljub temu, da je neenakost spolov ena izmed glavnih ovir za preseganje ekstremne revščine.
  • Večina donatoric daje manj kot tretjino pomoči, ki jo daje, najrevnejšim državam. Leta 2017 so najmanj razvite države prejele 43 milijard ameriških dolarjev (29 %) vse DAC pomoči.
  • Samo v letu 2017 vsaj 17.7 milijard dolarjev URP nikoli ni zapustilo držav donatoric – to je 4 milijarde dolarjev več, kot je celotna pomoč, ki je bila investirana v 10 najrevnejših držav na svetu (13.5 milijard dolarjev).
  • Donatorice ne zagotavljajo dovolj viskoih ravni kvalitete pomoči, nizke pa so tudi ravni transparentnosti.
  • Donatorice se en osredotočajo dovolj na človeški kapital, tako da bi investirale v ključna področja kot so izobraževanje, socialno varstvo in zdravje, saj gre skupno za ta področja le 32 % njihove pomoči.

Po skoraj tretjini obdobja CTR je jasno, da akcije po svetu ne dosegajo ambicij, ki so jih postavili cilji in, da mnogi ljudje ostajajo ob strani. ONE upa, da bo to orodje izpostavilo potrebo po nujnem ukrepanju.

Translate »