Dne 30. novembra 2015 je v Beogradu potekala okrogla miza na temo migracij, katere soorganizator je bila SLOGA v sodelovanju s srbskim združenjem občin (SKGO) in partnersko organizacijo Narodni parlament. Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki najbolj z begunci obremenjenih srbskih občin, predstavniki pristojnih državnih organov in nevladne organizacije regije Zahodnega Balkana, ki so aktivne na področju oskrbe oz. pomoči beguncem. Glavni poudarki konference so bili, da so tako občine kot tudi predstavniki civilne družbe preveč prepuščeni lastni iznajdljivosti pri nudenju ustrezne in možne podpore beguncem. Vse države na begunski poti bi morale pri obravnavi migrantov čim več pozornosti namenjati spoštovanju človekovih pravic, medčloveške solidarnosti in drugih evropskih vrednot, poudarjen je bil tudi element medsebojne koordinacije.

Translate »