OECD je razvila “SDG Financing Lab” za analizo donatorskih prispevkov k ciljem trajnostnega razvoja (CTR-jem) ter da bi povečala transparentnost in izboljšala učinek pomoči. Orodje rangira donatorje glede na količino pomoči za vsak cilj in uporabniki lahko uporabljajo spletno stran za primerjavo financiranja različnih CTR-jev. Največji del pomoči je namenjen CTR 9 (industrija, inovacije in infrastruktura), CTR 8 (dostojno delo), CTR 2 (odprava lakote), CTR 7 (čista energija) in CTR 10 (zmanjšanje neenakosti). Najmanj pomoči prejmeta CTR 14 (življenje pod vodo) in CTR 15 (življenje na kopnem).

OECD je zagnala interaktivno spletno stran za informiranje voditeljev_ic politik in odločevalcev glede virov za doseganje Agende 2030 za trjanostni razvoj. Spletna stran je bila razvita kot neposreden odgovor na globalno poročilo OECD, ki kliče k izboljšanju kazalnikov in analizi količine in usmrejanja finančnih tokov k CTR-jem. Visoko srečanje DAC leta 2017, z naslovom “A New DAC: Innovation for the 2030 Agenda,” je pozvalo k razvijanju inovativnih orodij in pospeševanju odgovorov na razvojno sodelovanje.

Uporabniki_ce lahko na spletni strani najdejo različne podatke, kot že omenjeno, denimo, kateri CTR so pri donatorjih “bolj priljubljeni”, in kateri najmanj.

Ugotovijo lahko tudi, kako so se donatorski prispevki spreminjali skozi čas. Za CTR 10 so tako donatorji prispevali 8,951.20 milijonov ameriških dolarjev v letu 2012, v letu 2014 se je ta številka povečala na 13,835.09 milijonov, leta 2015 na 21.276.07 millijonov in leta 2016 na 25,754.45 milijonov. Nato se je donatorsko financiranje leta 2017 malce spustilo na 25,605.90 milijonov ameriših dolarjev. Drugi CTR-ji so imeli skozi čas stabilnejše financiranje.

Prav tako lahko na spletni strani najdemo podatke o tem, kateri so največji donatorji za posamezen cilj ali državo in še mnogo več.

Več informacij najdete tukaj.

Spletna stran SDG Financing lab

Translate »