OECD je pripravil spletni vir, ki vas bo vodil pri izvajanju Priporočila OECD o enakosti med spoloma v javnem življenju. Zbirka orodij je razdeljena na štiri stebre – vlado, parlament, sodstvo in javno upravo.

Poleg tega, da orodje bolje seznanja z načeli enakosti spolov, omogoča tudi primerjavo kazalnikov in dobrih praks, ki se uporabljajo v številnih državah.

Orodja samoocenjevanja bodo vladam pomagale oceniti prednosti in pomanjkljivosti svojih politik na področju enakosti spolov, kar bo oblikovalcem politike omogočilo določitev prednostnih nalog za izboljšanje.

Države sveta, med njimi tudi Slovenija, so se s podpisom Agenda 2030 v petem cilju, ki se osredotoča na enakost spolov, zavezale, da bodo dosegle enakost spolov in krepile vlogo vseh žensk ter deklic do leta 2030.

Prenosljiva različica orodja je na voljo tukaj.

Translate »