Konec januarja in v začetku februarja 2017 se bo v Sloveniji mudila posebna misija OECD Odbora za razvojno pomoč (OECD DAC). Po neuradnih informacijah iz MZZ je srečanje misije s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujemo na področju MRS, predvideno 2. februarja 2017 popoldan. O načinu in obliki izvedbe srečanja se bomo še uskladili z MZZ, o čemer vas bomo sproti obveščali.

Srečanje bo izvedeno v sklopu terenskega dela izvedbe pregleda delovanja slovenskega sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja s strani OECD DAC (tkim. Peer Review ali medsebojni pregled, ki ga polega tajništva OECD DAC izvajajo strokovnjaki iz izbranih držav članic odbora). Vlada RS oz. MZZ je za ta namen pripravila in pregledovalcem posredovala poseben memorandum, v katerem je opisan slovenski sistem MRS.

Strokovnjaki OECD DAC trenutno izvajajo pregled dokumentov, poročil, ocen, medijskih objav, itd. Misija v Sloveniji je del procesa pregledovanja, preverjanja in seznanjanja z izmenjavo z različnimi izvajalci, od civilne družbe, nevladnih organizacij do raziskovalnih institucij. Na podlagi zbranih informacij bo sekretariat OECD DAC pripravil osnutek poročila, ki bo obravnavan na skupni seji odbora predvidoma 21. junija 2017, nakar bo po zadnji redakciji besedila v roku enega meseca objavljeno celotno poročilo.

Več o metodologiji in operativni izvedbi pregleda na spletni strani OECD DAC.

Translate »