20. junija je v Bruslju v sodelovanju stalnega predstavništva Švedske, Švedske agencije za razvojno sodelovanje SIDA, DG INTPA ter OECD DAC potekala predstavitev priporočil OECD DAC glede podpore civilni družbi, aktivni na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki so bile sprejete junija 2021.

Poudarjeno je bilo, da je implementacija ciljev trajnostnega razvoja, s posebnim poudarkom na cilju št. 16 in 17 ključnega pomena, če želimo maksimirati učinke preispevkov civilno družbenih organizacij.

Tekom diskusije so panelisti omenili, da okvirno 93% OECD DAC članic spoštuje priporočila. Predstavnica DG INTPA je poudarila pomen podpore, ki jo različni programi EU nudijo za inovativne aktivnosti kot tudi občutljive teme skozi Program za podporo civilno-družbenim organizacijam 2021 – 2027.

Pripravil: MH

Translate »