Na podlagi 26. oktobra 2018 objavljenega osnutka »Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019« je platforma SLOGA pripravila predloge na njegov del, ki se nanaša izključno na del o Mednarodni podnebni razvojni pomoči. Pri pripravi odziva so sodelovale nekatere nevladne razvojne in humanitarne organizacije, članice platforme SLOGA. 

Glede preostalih področij osnutka Odloka podpiramo predloge društva Focus, katerih zaradi bistveno ožjega fokusa v odzivu posebej nismo izpostavljali. Pripravljeni predlogi se osredotočajo na poglavje o Mednarodni podnebni razvojni pomoči, v okviru katere smo skupaj z NVO identificirali sedem (7) predlogov, kot so možnost razširitve kandidiranja za projektna sredstva na vse akterje MRS, vzpostavljanju standardov njihovega delovanja, krepitev vloge NVO v okviru čez-sektorskih partnerstev, ločevanje in hkratna koordinacija z URP, itd.

Podrobneje si lahko o posredovanih predlogih preberete tu.

Translate »