Po vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je opravil OECD, je evropska konfederacija CONCORD, katere članica je tudi platforma SLOGA, objavila odziv s priporočili za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti razvojnega sodelovanja ter kako zagotoviti z naslednjim večletnim finančnim okvirjem (MFF), da cilji trajnostnega razvoja zares ne pustijo nikogar zadaj. 

Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC) je konec leta 2018 objavil poročilo o vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja Evropske unije (EU). V poročilu OECD DAC ugotavlja, da je EU pokazala vodilno vlogo v prizadevanjih za doseganje globalnih sporazumov o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah, pa tudi pri oblikovanju mednarodnega humanitarnega okolja s celostnim pristopom h krizam in ranljivostim. Skupno načrtovanje programov, obsežna uporaba proračunske podpore in upravljanje na podlagi rezultatov, ki temelji na prednostnih nalogah države, povečujejo lastništvo in vključenost.

Med priporočili vzajemnega pregleda OECD DAC so krepitev skladnosti politik za razvoj in celostnega pristopa EU pri oblikovanju operativnih smernic za zmanjšanje revščine ter mobilizaciji zasebnih naložb za razvoj in namenjanje več sredstev najmanj razvitim državam.

CONCORD po nedavnem pregledu politik razvojnega sodelovanja v EU, članici OECD, izpostavlja več priporočil iz omenjenega celovitega in konstruktivnega pregleda, v katerem je sicer ugotovljenih več dosežkov EU, kot je tudi Evropsko soglasje o razvoju, ki predstavlja enotno vizijo za trajnostni razvoj v partnerskih organizacijah.

Ob pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okvirju, ki so v polnem zamahu, CONCORD izpostavi nekatera pomembnejša priporočila iz evalvacije:

  • Naslednji finančni okvir se mora bolj osredotočiti na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
  • Ljudje in planet morajo biti v ospredju vseh zunanjih politik EU. Pri čemer CONCORD poziva, da gredo sredstva namenjena za človekov razvoj in enakost spolov, predvsem v smeri človekovega razvoja (zdravstvo, prehrana, izobraževanje in socialna zaščita) ter obenem poziva EU, da izpolni svoje druge mednarodne obveznosti, vključno z upoštevanjem 85-odstotnega merila za vse nove pobude, v katerih bo spol kot glavni ali pomemben cilj.
  • Povečanje razvojne pomoči za najrevnejše države na račun držav s srednje visokimi prihodki, ki prejemajo kar 43% vse pomoči.
  • Obenem se ne sme pozabiti na zagotavljanje skladnosti politik za trajnostni razvoj ter na zaveze o prispevkih najmanj razvitim državam.

Odziv v celoti je objavljen tukaj.

Translate »