15. 5. 2019 je v organizaciji MZZ RS, Chatham House in Evropske komisije potekala že 8. mednarodna konferenca Dan Afrike. Konferenca je ponudila odlično priložnost za krepitev sodelovanja s predstavniki različnih sektorjev iz različnih držav obeh kontinentov.

Na dogodku so različni panelisti poudarili pomen zaposlovanja predvsem mladih, kar bo imelo širše razvojne učinke na zmanjševanje dohodkovnih neenakosti, ki so v nekaterih državah afriškega kontinenta največje na svetu, kot tudi na zmanjševanje migracij proti nekaterim državam EU. V skladu s tovrstno tendenco, se vlade različnih afriških držav vedno bolj zavedajo pomena davčne konsolidacije in investicij, ki bodo povečale produktivnost.

V prihodnosti bodo različne države afriškega kontinenta še bolj pod pritiskom zelo hitre urbanizacije, ki pa brez zelo skrbnega načrtovanja lahko vodi v dodatno poslabševanje razmer in posledičnega povečevanja migracij, tako znotraj kontinenta kot med kontinenti.

Translate »