Svet je ugledala raziskava Odkriti proračun (OBS), edini neodvisni, primerjalni in na dejstvih utemeljeni raziskovalni instrument, ki s pomočjo mednarodno sprejetih meril ocenjuje javno dostopnost podatkov državnih oblasti o proračunskih zadevah, uradne možnosti za sodelovanje javnosti v državnih postopkih sprejemanja proračuna in vlogo ustanov, ki nadzirajo proračun, kot sta zakonodajna veja oblasti in revizijski organ, v teh postopkih.

Slovenija se na področju sodelovanja javnosti pri oblikovanju nadzora proračuna umešča v skupino držav uvršča na 22. mesto (med 117 državami). Na področju sodelovanja javnosti pri oblikovanju proračuna in nadzoru izvrševanja proračuna zbrala 11 točk od 100. Svetovno povprečje je 14, povprečje držav OECD pa kar 27. Slovenija torej na tem področju izjemno zaostaja.

Ena ključnih ugotovitev raziskave je torej nizka uvrstitev Slovenije na področju sodelovanja javnosti pri oblikovanju in nadzoru proračuna. Društvo EnaBanda poziva javne institucije, naj v čim večji meri zagotovijo spletno objavo informacij javnega značaja v standardnih odprtih formatih v strojno berljivi obliki. Poleg tega naj zagotovijo, da bodo postopki dostopa do podatkov karseda digitalizirani.

Raziskava je bila narejena na podlagi vprašalnika, ki ga je za vsako državo od 117 držav izpolnil neodvisni strokovnjak za proračun. Za Slovenijo je raziskovala mag. Ajda Pistotnik, Društvo EnaBanda.

Translate »