Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo odgovore na predloge, mnenja in vprašanja, prejete med javno objavo Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki je potekala od 10. marca do 10. aprila 2017.
Osnutek predloga Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije je bil med javno objave deležen zanimanja javnosti. Ministrstvo za zunanje zadeve se, kot predlagatelj predpisa, zahvaljuje za vse podane predloge in mnenja, ki bodo v veliko pomoč pri nadaljnji pripravi predpisa.

Odgovor na prejete predloge mnenja in vprašanja

Osnutek predloga zakona

Osnutek predloga uredbe

Translate »