Odbor za izobraževanje, znanost in mladino organizira javno predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb, ki bo v ponedeljek, 3. 4. 2023, ob 10. uri v mali dvorani Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.

Namen javne predstavitve je opraviti širšo razpravo in pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o strateških vprašanjih vzgoje in izobraževanja ter ugotoviti, kako bodo aktualna vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja, na katera bo opozorila stroka in praksa, naslovljena v okviru kurikularne prenove in nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Več informacij o javni predstavitvi mnenj je na voljo na dz-rs.si.

Translate »