Ministrstvo za zunanje zadeve RS pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017. Javni razpis bo predvidoma objavljen v decembru, v podobnem terminu kot lanskoletni razpis.

Podpis pogodb s prijavitelji se načrtuje v februarju 2018.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov ter programov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), Instrument za predpristopno pomoč (IPA II), Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) in programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Rok za prijavo na javni razpis bo predvidoma 3 tedne od dneva objave v Uradnem listu.

Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija bo na voljo na spletni strani ministrstva pod razdelkom »Javni razpisi«.

Translate »