Platforma SLOGA pripravlja predlog dopolnitev na osnutek Akcijskega načrta za izvajanje resolucij Varnostnega Sveta ZN o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 – 2020. Ministrstvo za zaunanje zadeve je 12. 2. 2018 pripravilo posvetovanje glede akcijskega načrta, na katerem so pozvali vse zainteresirane deležnike, da jim na osnutek posredujejo konkretne predloge dopolnitev in nadgradnje dokumenta. Rok za pripombe je 23. 2. 2018.

Aktualni osnutek je nadgradnja prejšnjega Akcijskega načrta o ženskah, miru in varnosti, ki upošteva predvsem nove izzive in v preteklosti ugotovljene vrzeli pri implementaciji na področju vključevanja vidika spola (ekstremizem, radikalizem, terorizem, migracije, itd). Cilj novega akcijskega načrta je dodatno nadgraditi prispevke republike Slovenije mednarodni skupnosti za doseganje enakosti spolov na področju miru in varnosti.

Na podlagi v DZ RS sprejetega akcijskega načrta, bo MZZ kot področni medvladni koordinator, pripravil seznam slovenskih ekspertinj in ekspertov za to področje in uvedel letno spremljanje izvajanja načrta. Hkrati bo MZZ v prihodnje tudi dodatno spodbujali medsebojno sodelovanje različnih deležnikov z različnih področij.

Vse zainteresirane NVO, ki kakorkoli pokrivate področje enakosti spolov, miru in varnosti (kot celote) vabimo, da se nam pridružite pri pripravi skupnega dokumenta, ki bo predstavljal odziva zainteresiranih NVO. Zadnji osnutek dokumenta je v priponki. V kolikor bi želeli kakršne koli dodatne informacije nas kontaktirajte na info@sloga-platform.org.

Translate »