15. junija je potekalo 32. zasedanje Odbora pogodbenic Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki se ga je prek video povezave udeležila namestnica nacionalne koordinatorice za boj proti trgovini z ljudmi Suzana Ivanović.

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (Greta) je pristojna za spremljanje izvajanja določb Konvencije v posamezni državi, kar vključuje tudi obiske držav in pogovore s pristojnimi državnimi organi. Na zasedanju so sprejeli poročilo o tretjem krogu ocenjevanja Slovenije o izvajanju konvencije, ki izpostavlja napredek Slovenije na področjih povečanja sredstev za programe pomoči in zagotavljanja nenujne zdravstvene oskrbe žrtvam, razpoložljivosti informativnega gradiva v različnih jezikih z informacijami o pravicah žrtev trgovanja, vključno s pravico do obdobja okrevanja in razmisleka, in o oblikah pomoči, ki jih žrtvam zagotavlja država, vzpostavitvi sodelovanja z zasebnim sektorjem s sprejemom nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu leta 2018 in priročnika za delodajalce leta 2020, ustanovitvi posebne službe na Ministrstvu za notranje zadeve, ki pomaga nacionalnemu koordinatorju za boj proti trgovini z ljudmi pri koordinaciji in izvajanju aktivnosti na področju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi, učinkovitem mednarodnem sodelovanju organov pregona na področju boja proti trgovini z ljudmi in sprejemu dvostranskih protokolov o sodelovanju na tem področju z državami v regiji, delovanju posebej usposobljenih kriminalistov in tožilcev, specializiranih za obravnavanje primerov trgovine z ljudmi in začetku postopka za vzpostavitev funkcije neodvisnega nacionalnega poročevalca na področju trgovine z ljudmi v okviru institucije Varuha človekovih pravic.

GRETA med drugim opozarja predvsem na problem zagotavljanja odškodnin žrtvam trgovine z ljudmi in na diskriminatorno obravnavo državljanov tretjih držav glede dostopa do državnih odškodnin, na nizko število obsodilnih sodb za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi in dolge sodne postopke. Prav tako izpostavljajo slabo prepoznavo trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja ter težave pri identifikaciji žrtev trgovanja med prosilci za mednarodno zaščito in otroki. Poudarjajo tudi, da bi morala Slovenija zagotoviti neodvisno evalvacijo o izvajanju akcijskih načrtov za boj proti trgovini z ljudmi.

GRETA Slovenijo poziva k proaktivnejši identifikaciji žrtev trgovanja, zlasti med otroki, migranti in prosilci za mednarodno zaščito, sprejemu ukrepov za zagotovitev celovite oskrbe mladoletnih žrtev, okrepitvi preiskovanja in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja, okrepitvi sodelovanja z zasebnim sektorjem z namenom ozaveščanja o vlogi in odgovornosti podjetij pri preprečevanju trgovine z ljudmi in izkoriščanju delovne sile, sprejemu zakonodaje za spodbujanje izvajanja skrbnega pregleda v dobavnih verigah podjetij, izboljšanju zagotavljanja odškodnin žrtvam trgovanja, uvedbi specializacije sodnikov za obravnavanje trgovine z ljudmi, izboljšanju dostopa žrtev do brezplačne pravne pomoči, povečanju prizadevanj za izvajanje finančnih preiskav pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in vzpostavitvi neodvisnega nacionalnega poročevalca na področju trgovine z ljudmi.

Poročilo je dostopno na spletni strani Sveta Evrope.

 

 

Translate »