Smernice urejajo sodelovanje Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije kot nacionalnega koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter drugih ministrstev in vladnih služb s slovenskimi nevladnimi organizacijami s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter s tem povezanim ozaveščanjem javnosti in globalnim učenjem.

Smernice so prenovljene in nadomeščajo smernice iz leta 2013, ki so do sedaj urejale sodelovanje Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.  Opredeljujejo načine in oblike sodelovanja med ministrstvi, vladnimi službami in nevladnimi organizacijami na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter urejajo strukturiran dialog med mrežami nevladnih organizacij in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve o strateških razvojnih in humanitarnih vprašanjih.

Smernice_za_sodelovanje_z_NVO-na-podrocju-MRS

 

Pripravil:NT

Translate »