Mirovni inštitut je v okviru projekta Nacionalni mehanizem za ocenjevanje integracije (NIEM) objavil novo študijo, ki kaže, da je bil od leta 2017 narejen le majhen napredek v smeri višjih standardov na področju integracije beguncev po Evropi. V državah članicah EU so še vedno prisotne pomanjkljive politike in zakoni, ki beguncem ne omogočajo primerljivega dostopa do dolgoročne integracije v različnih državah.

Študija na podlagi širokega nabora kazalnikov integracije predstavlja primerjalno oceno okvirov vključevanja beguncev v letu 2019 v 14 državah (Bolgarija, Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska) ponuja konkretne načine, kako se vlade vključenih držav lahko bolje odzovejo na izzive integracije beguncev, uporabijo obstoječe dobre prakse in uskladijo svoje politike.

Več e na spletni strani Mirovnega inštituta.

Translate »