Ministrstvo za zunanje zadeve JE OBJAVILO Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017.

Podpis pogodb s prijavitelji se načrtuje v februarju 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov ter programov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), Instrument za predpristopno pomoč (IPA II), Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) in programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Rok za prijavo na javni razpis je 8. januar 2018.

Razpis  je dostopen v Uradnem listu.

Translate »