Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo izid javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018. Tako bo osmim nevladnim organizacijam za deset projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja podelilo skupaj 80.000 EUR sredstev za leto 2018.

Namen sofinanciranje je pripomoči k uspešni izvedbi projektov, ki jih deloma že sofinancira Evropska komisija. Projekti naslavljajo različne izzive v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja preko dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja različnih ciljnih skupin tako v Sloveniji kot tudi v partnerskih državah. Izbrani projekti, ki se financirajo iz različnih instrumentov EU, so večletni in se večinoma zaključujejo v letu 2020.

Slika_k_izidu

Sredstva so bila podeljena na podlagi javnega poziva z dne 14. decembra 2018 (Ul. RS, št. 81/18), Ministrstvo je v okviru poziva razpisalo sredstva v višini do 80.000,00 EUR, prejelo pa je prijave za 100.600,35 EUR, zato so bili projektom odobrena sredstva v enakih deležih od vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta. Upravičeni so bili zgolj stroški, ki so nastali v letu 2018 in bili plačani do 4. januarja 2019 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Translate »