Global Education Network Europe – GENE je začel postopek za novo evropsko deklaracijo o globalnem učenju, imenovano Izobraževanje 2050. Na voljo je drugi osnutek deklaracije, nevladne organizacije pa smo pozvane, da na osnutek podamo pripombe.

Drugi osnutek je na voljo tukaj. Svoje predloge, komentarje, pripombe in popravke drugega osnutka deklaracije lahko podate na patricija.virtic@sloga-platform.org.

Organizacije civilne družbe iz celotne Evrope se sicer redno srečujejo na delovnih srečanjih, ki jih vodi Patricija Virtič v imenu Platforme SLOGA in mreže CONCORD. V delovni skupini je več kot 60 strokovnjakov iz več kot 50 organizacij in mrež. Poleg skupine organizacij civilne družbe delujejo še skupine mladih, lokalnih oblasti, akademikov in kritičnih prijateljev. Vse te skupine neposredno sodelujejo z ministrstvi pri pisanju nove Dublinske deklaracije.

GENE pričakuje, da bo nova evropska deklaracija zagotovila okvir za krepitev nacionalnih politik, strategije in zagotavljanje globalnega izobraževanja. Zgrajena bo na soglasju, vendar bo poskušala zagotoviti skupen, dogovorjen jezik politike in nekatere politične vzvode za akterje na nacionalni ravni. Poleg zavez bo vključevala tudi praktične mehanizme.

V sredini septembra bo potekalo novo srečanje deležnikov, kjer se bodo oblikovale dokončne spremembe deklaracije. Deklaracije bodo minstrstva evropskih držav sprejela na kongresu globalnega učenja v Dublinu 3. in 4. novembra 2022, kjer bo prisotna tudi Platforma SLOGA.

Pripravila: PV

Translate »